Sukkersyge

Har du type 2 sukkersyge, anbefaler vi som hovedregel kontrol 2-4 gange om året.

Lægen afgør i samråd med dig, hvor mange kontroller du bør komme til. Antallet at kontroller vil afhænge af hvor velbehandlet du er.

Du skal selv bestille tid til kontrol. 

For nogle patienter med type 2 sukkersyge kan det være nødvendigt i en periode at blive fulgt på sygehuset, ligesom de fleste med type 1 sukkersyge følges på sygehuset. Patienter der bliver fulgt på sygehuset indkaldes til kontrol der, og sygehuslægen er ansvarlig for recepter på patientens sukkersygemedicin.

Har du sukkersyge anbefales du ligeledes regelmæssig kontrol hos en øjenlæge. Her er det øjenlægen, der afgør
hyppigheden af kontroller. Du skal også selv bestille tid ved øjenlægen.

Når du har sukkersyge bør du også få dine fødder undersøgt minimum én gang om året hos en statsautoriseret
fodterapeut. Din læge kan sende en henvisning, således at du opnår tilskud på 50 %.

Årskontrol

Ved årskontrollen laves en forundersøgelse ved personalet, hvor der tages blodprøver,
elektrokardiogram, blodtryk, afleveres en urinprøve og registreres nogle oplysninger om dig og din sygdom.
Du får tid til årskontrol hos lægen nogle dage senere.
Ved årskontrollen vurderer lægen ud over dit langtidsblodsukker (sladrehanken), også dit blodtryk, cholesterol,
nyrefunktion og hjertekardiogram. Alle disse parametre er vigtige, da sukkersyge medfører forkalkning af både de små blodkar fx i øjet og i de store kar fx hjertekarrene.
Ved årskontrollen laves recepter på din faste medicin til et års forbrug.

Mellemkontrol

Ved årskontrollen planlægges antallet af mellemliggende kontroller det kommende år. I de fleste
tilfælde foretages kontrol af langtidsblodsukkeret og blodtryk hos sygeplejersken mindst en gang i løbet af året.