Midtbylægerne Silkeborg

I vores klinik møder du altid venlige, imødekommende og fagligt dygtige ansatte. Vores mission er at give dig den bedste behandling

Klinikken ejes af 4 praktiserende læger i kompagniskab. Vi er alle speciallæger i almen medicin og medlemmer af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).
Som patient er du tilmeldt alle lægerne. Det er en fordel at du vælger en fast læge, men i tilfælde af akut sygdom eller ved lægens fravær, må du eventuelt konsultere en af husets øvrige læger.
Udover de faste læger arbejder her ofte læger, der er under uddannelse til praktiserende læger. Disse arbejder under supervision af de faste læger. Klinikken deltager endvidere i undervisning af lægestuderende.
Klinikpersonalet betjener patienterne ved telefonerne og i klinikken hvor de tager blodprøver, foretager lungefunktionsundersøgelser, EKG, urinundersøgelser etc. Endvidere giver de visse vaccinationer. Vores sygeplejerske laver desuden screeningsundersøgelser for livmoderhalskræft og kontrol af kroniske lidelser. 

Se vore værdigrundlag - klik her

Funktionsbeskrivelse

Ansvarsområde sekretær:

 • Kontoropgaver incl. oprettelse af regninger, udsendelse af rykkerbreve mv.
 • Skema- og kalenderansvarlig sammen med Søren .
 • Dagligt hente, åbne, fordele og sende post onsdag og torsdag
 • Lave kaffe og te om morgenen, hente brød, mælk og frugt .
 • Sætter instrumenter i mikrobølgeovnen hver dag før middag onsdag og torsdag. 
 • Tjekke e-boks  ugentligt
 • Skrive dikterede attester, samt  oprettelse af regninger for disse. 
 • Godkende recept/medicin anmodninger incl recept tlf. onsdag og torsdag
 • Planlægning af opsøgende  hjemmebesøg og influenzavaccination i hjemmet.
 • Ansvarlig for opfølgningsmodulet. Selve arbejdet kan uddelegeres til praksisassisterne.

Andre opgaver som i mindre grad varetages af sekretæren:

 • Hjælpe med de akutte pt : CRP, hgb, INR, BS, Strep A, ekg,, u-mik og stix  
 • Aflæsning af urindyrkninger hver  morgen. Sikre at positive svar angående    plejekrævende patienter,  som ikke selv ringer ind for svar, sættes på akut-   lægens dagsplan  således der iværksættes relevant behandling.