Tillykke med din gravidtet

Når du bliver gravid, bør du kontakte din læge og aftale tid til den første graviditetskonsultation.
 
Alle gravide får tilbudt en eller flere ultralydsundersøgelser. Den første bruges blandt andet til at fastslå, hvornår fødslen kan forventes, også kaldet terminsdatoen. Ønsker du ikke undersøgelse med ultralyd, beregnes din terminsdato ud fra den sidste menstruations første dag.
 
De forebyggende graviditetsundersøgelser er gratis og foregår hos din egen læge og hos jordemoderen på sygehuset eller i lokalområdet.
 
Formålet med konsultationerne er at rådgive dig og følge graviditetens udvikling, så du forbliver sund gennem hele graviditeten, og barnet får de bedste muligheder for at blive født sundt og levedygtigt. 

Såfremt du er i medicinsk behandling for een eller flere kroniske sygdomme, så er det en god idé at drøfte fortsat behandling og kontrol heraf, sammen med din læge. På denne hjemmeside kan man læse mere om brug af medicin under graviditet og / eller amning.

Graviditetsundersøgelserne hos os i klinikken foregår i hhv:

  • Gravidtetsuge 8-10
  • Gravidtetsuge 25
  • Gravidtetsuge 32

Bed sekretæren før første lægeundersøgelse i graviditetsuge 8-10 om at udlevere et spørgeskema vedrørende din graviditet. Udfyld og aflever skemaet til sekretæren gerne i god tid før lægeundersøgelsen.

Første svangreundersøgelse vejledning og skema 
 
Sørg altid for at lave en urinprøve før enhver konsultation hos lægen, når undersøgelsen gælder din graviditet.
Har du eller din nærmeste familie tidligere haft en blodprop i ben eller lungen, så tal med din læge herom. I kan sammen se på denne hjemmeside, mhp en risikovurdering i graviditeten - klik her

Kosttilskud i graviditeten

  • Vitamin D -Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dgl. i hele graviditeten. 
  • Calciumtilskud - Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dgl. Tilførsel af calcium er tilstrækkeligt med 500 ml mælk dgl.
  • Folinsyretilskud - Folinsyre 400 mikrogram dgl. fra graviditeten planlægges til og med 3 mdr henne. Ved tidligere neuralrørsdefekt, abort etc. anbefales folinsyre 5 mg dgl.
  • Jerntilskud - Jerntilskud 40-50 mg dgl. fra uge 10 - eller senest fra uge 18. Jern skal opbevares utilgængeligt for børn.
  • Jern i multivitamin medregnes ikke.
    Jerntilskudet tages mellem måltiderne og samtidig indtagelse af C-vitamin f.eks. i form af juice øger absorptionen.

 
Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut, Ernæringsrådet