Lungesygdomme

Har du astma, KOL, anden kronisk lungelidelse eller er du ryger, anbefaler vi regelmæssig kontrol
af din lungefunktion.

 
Vi anbefaler at alle får foretaget kontrol 1 gang årligt, hyppigere hvis sygdommen ikke er stabil og
velbehandlet.
 
Du skal selv bestille tider til undersøgelsen (1 tid til forundersøgelsen ved personalet og 1 tid nogle
dage senere til svar, opfølgning og evt medicinændring hos lægen).

Forundersøgelsen

Forundersøgelsen foretages af personalet. Du vil få foretaget en
lungefunktionsundersøgelse, samt evt. andre undersøgelser afhængig af sygdommens karakter.
Får du medicin for din lungelidelse beder vi dig medbringe medicinen.

Kontrol og svar

Nogle dage efter forundersøgelsen vil vi have resultaterne klar, og du vil i
lægekonsultationen få svar på undersøgelserne og fulgt op på behandlingen.
 
 
Læs mere her om lungesygdomme: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/sygdomme

Rygestop
Der tilbydes gratis rygestopkurser i Silkeborg Kommune: