Blodprøver ønsket af privat behandler/sted

Alle lægeklinikker i Region Midtjylland har den 15.9.21 modtaget nedenstående besked fra Regionen.
 

Essensen af beskeden er, at det er dén behandler, som i forbindelse med undersøgelse og behandling, ønsker at nogle bestemte blodprøver skal tages, også på den ene eller anden måde også skal tilbyde håndteringen heraf. De private klinikker, som ikke har aftaler med det offentlige sygehusvæsen, må ikke bede patienterne om at fx kontakte egen læge, for at denne skal bestille blodprøven på vegne af den private behandler. Dette ville være en omgåelse af gældende regler, og en sådan anmodning stiller derfor også vores klinik i en for os uholdbar situation, som vi ikke kan medvirke til. 
 

Her følger ordlyden i brevet:

Betaling for parakliniske analyser rekvireret fra private klinikker uden aftaler med Region Midtjylland/Danske Regioner
Region Midtjylland er blevet gjort opmærksom på, at en privat fertilitetsklinik beder klienterne om at få foretaget parakliniske analyser hos egen læge. Praktiserende læger bør være opmærksom på, at private klinikker der ikke har aftaler med Region Midtjylland eller aftaler med Danske Regioner om det udvidede frie sygehusvalg kun kan få fortaget parakliniske undersøgelser ved egenbetaling. Det offentlige sundhedsvæsen kan i sådanne tilfælde ikke bistå med vederlagsfrie undersøgelser.

Jørgen Nørskov Nielsen, Kontorchef, Praksisadministrationen
Svend Kier, Lægelig koordinator for MidtKraft