Sundhedsforsikringer

Vedrørende private sundhedsforsikringer
 
Her følger en kortfattet vejledning i sagsgangen, når du ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring.
 
Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.
 
Der er 2 situationer, som vi handler efter: 

  • Den ene situation er i forbindelse med et aktuelt forløb, hvor du allerede har været i Lægehuset til en konkret lægelig vurdering, og hvor du er blevet henvist til videre udredning, undersøgelse eller behandling via den offentlige sygesikring. Hvis du herefter ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring, så kan du få henvisningen med i hånden, eller vi kan sende den til dig eller dit forsikringsselskab via vores kommunikationsmodul. Dette er uden beregning for dig eller dit forsikringsselskab.
  • Den anden situation er, hvis du henvender dig med et ønske om at gøre brug af din private sundhedsforsikring, uden at der er et forudgående aktuelt forløb, eller hvor der ikke foreligger en henvisning her fra lægehuset. Selvom forsikringsselskaberne angiver på deres hjemmeside, at der ønskes en henvisning fra egen læge, så er dette langt fra altid påkrævet.

Hvis du efter konkret kontakt til dit forsikringsskab får at vide, at de i det konkrete tilfælde vil have en erklæring/udtalelese/attest/henvisning fra egen læge, så skal du bede dit selskab sende en skriftlig anmodning til os. Denne anmodning vil vi så vurdere og returnere med de ønskede oplysninger, og sende til det sted, som er angivet på anmodningen.
Det er forsikringsselskabet, der afholder udgiften for denne anmodning, og det er vigtigt at du sikrer dig, at det er dit selskab og ikke dig, der skal betale honoraret for denne anmodning.
Såfremt forsikringsselskabet ikke ønsker at fremsende en skriftlig anmodning om en erklæring fra egen læge, men selskabet fastholder at de ønsker en lægelig udtalelse for at kunne vurdere din sag, og du som patient ønsker at din egen læge skal udforme en sådan udtalelse, og hvor lægen skønner at indholdet i attesten ikke strider imod almindelig lægelig fornuft, så vi udforme en sådan erklæring og udlevere den direkte til dig - bemærk venligst, at regningen for attestarbejdet betales af dig ved levering, og det er ikke sikkert at du kan få regningen refunderet af dit forsikringsselskab.
Regningen laves efter vedgået tid, og prisen herfor kan ses her - Attester til privatpersoner
Dette attestarbejde er sygesikringen uvedkommende, dvs. du kan ikke få pengene refunderet ved kommunen eller regionen.  
 
OBS! Lægen kan godt anerkende ønsket om en service og skrive en henvisning, hvor man sikrer en hurtig vurdering eller behandling, selvom der ikke er grundlag for henvisning via den offentlige sygesikring, eller henvise til tilbud, som ikke dækkes af den offentlige sygesikring.
Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan henvise til en service, hvis den pågældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft. Vi kan ikke anbefale en service der risikerer at forværre din situation, som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger, eller hvis vi ikke mener, at fagligheden bag servicen ikke er tydeligt oplyst eller troværdig.
 
Hvis lægen ikke kan anerkende en service via dit forsikringsselskab, må vi henvise til, at det er en sag mellem dig og dit forsikringsselskab. Vi foreslår, at du taler med selskabets læge om sagen, så du kan få den ydelse, som du mener, du har krav på som privat betalende forsikringskunde.
Lægeforeningen og brancheforeningen Forsikring & Pension har indgået aftale om ovenstående fremgangsmåde og er forpligtet til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed selskabets læge ringe til os.
På denne side (klik her) kan du læse aftalen mellem forsikringsselskaberne og lægeforeningen i forhold til indhentning af oplysninger fra læge.
 
 
Uddrag af aftaleteksten mellem Praktiserende Lægers Organisation og Forsikring og Pension: 
"12.6 SUNDHEDSFORSIKRINGER. Der er indgået aftale om dette med Forsikring & Pension. Følgende vejledning er en del af aftalen: Arbejdsgang ved brug af Sundhedsforsikringsattest FP 710: Det er lægen, der vurderer, om der er lægelig indikation for, at en patient bør have udstedt en lægehenvisning. Det gælder uanset, om patienten har en sundhedsforsikrng eller ej. Hvis lægen vurderer, at der er indikation for at henvise til et offentligt behandlingstilbud, udstedes henvisningen – uanset om patienten ønsker at bruge den i det offentlige system eller til brug i en sundhedsforsikring. Udstedelse af en lægehenvisning udløser ikke særskilt honorar, men er omfattet af det almindelige konsultationshonorar. 29 Tilkendegiver patienten under konsultationen, at en privat sundhedsforsikring ønskes bragt i anvendelse, medgives patienten en kopi af henvisningen, og der opkræves ikke særskilt honorar fra patienten. Henvender patienten sig efter konsultationen og efter udstedt henvisning og oplyser, at han vil bruge sin private sundhedsfor-sikring udskrives henvisningen. Denne kontakt er sygesikringen uvedkommende. Hvis der ikke er udstedt henvisning eller forsikringsselskabet ønsker yderligere dokumentation bruges den aftalte attest. Anmodningen om attestudstedelse skal komme fra forsikringsselskabet skriftligt eller pr. mail."