Henvisning til privatpraktiserende speciallæge

Det er egen læges ansvar - ud fra en konkret lægefaglig vurdering - at afgøre, om evt. udredning og behandling foreståes hos egen læge eller hos en anden speciallæge.

Henvisning til speciallægebehandling gives derfor kun efter en forudgående konsultation, enten ved fremmøde eller pr. video.
Henvisninger skrives ikke på baggrund af f.eks. en mailanmodning alene. 

Drejer det sig om henvisning til fortsat behandling, kan det ofte kræve en fornyet konsultation, hvor lægen igen vurderer, om fortsat behandling hos speciallægen skønnes nødvendigt. Der foregår naturligvis et samarbejde mellem egen læge og speciallæge, hvor sidstnævnte sender besked om dennes vurdering af behandlingsbehov.

Patienter i sikringsgruppe 1 kan henvises til speciallægepraksis fra egen læge.

For patienter i sikringsgruppe 2 kræves ikke en henvisning til speciallæge.
 

Undtaget for henvisningskravet er dog praktiserende øjenlæger og øre-næse-halslæger. Her er det muligt for borgere at henvende sig, uanset sikringsgruppe, uden henvisning fra egen læge.

Patienter i sygesikringsgruppe 1 kan vælge, for egen regning - dvs. som privat patient og uden sygesikringstilskud - at henvende sig direkte til en speciallægepraksis, uden henvisning. Denne mulighed kan man som patient benytte sig af, såfremt man f.eks. ikke ønsker at lade egen læge foretage en vurdering, eller at skulle acceptere at møde til en konsultation mhp. en vurdering. 

Efter afsendt henvisning bedes du kontakte speciallægepraksis du ønsker dig undersøgt hos. Du vil ikke blive indkaldt fra speciallægens klinik. 
 
I nogle tilfælde dækker en privat sundhedsforsikring udredning og behandling hos speciallæge, giv derfor gerne din læge besked om at du ønsker at benytte dig af din sundhedsforsikring når henvisningen skrives. 
 
Det er speciallægen eller dennes stedfortræder som ud fra oplysningerne i henvisningen vurderer hvornår du tildeles en konsultationstid. Egen læge kan ikke blot skrive "Skal ses akut" eller lignende, for at du kan springe ventelisten over. Er du ikke tilfreds med den af speciallægen tildelte tid, så kontakt eventuelt speciallægen med henblik på en revurdering.  

Kontaktoplysninger / telefonbog

Du kan på sundhed.dk lede efter kontaktoplysninger på behandlere, herunder speciallæger.
Klik her

Ventetid på konsultation

Klikker du på  ovennævnte links, så kan du ude til højre se de forventede ventetider til de enkelte speciallæger.