Bedring af stress tilstande i slides

Her vises en oversigt over faktorer som virker støttende og hindrende for bedring i stress tilstande.
Nedenstående information er hentet fra et oplæg ved Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.stud. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, dateret den 1.6.2016.
Alle slides fra oplægget ligger frit tilgængeligt her

Ønsker du mere viden om, og konkrete råd til hvad du kan gøre, skulle du have kogntitive problemer i forbindelse med stress, så anbefales du at besøge dette link også (der linkes til siden "Kognitive vanskeligheder", ved Psykiatrifonden)