Blodprøver

Regionerne foreskriver, at patienter der er i behandling eller går til kontrol på hospitalerne, og som normalt ville få taget en blodprøve hos egen læge i forbindelse med disse kontroller, skal have taget blodprøven på et hospital. 
 
Alle blodprøver, som vi i forbindelse med udredning eller opfølgning bestiller på dig, kan fortsat og uændret tages i vores klinik.

Husk i forbindelse med prøvetagningen at aftale hvordan du ønsker svar på blodprøverne - eller andre prøver - som du med een af vores behandlere har aftalt, at du skal have taget. Svaret kan gives ved en planlagt opfølgende konsultation pr video eller ved fremmøde. Du kan ringe i lægernes telefontid, og du kan få svar via e-konsultation ("mail") via klinikkens patientportal (se ovenfor) eller pr. 'Min Læge' app. Ansvaret for at du får svar på prøverne er både dit og vores i samarbejde.