Attester til privatpersoner

Attester til privatpersoner afregnes per påbegyndt modul á 15 minutter.
Prisen per modul er 550.- kr incl. moms.
Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges rykkergebyr på 100.- kr incl moms pr gang, ialt 3 gange.

Specielle attester med fast pris

Motorattest/kørekort: 550.- kr incl. moms. Medbring venligst pasfoto.

Mulighedserklæring:  550.- kr incl. moms. Udføres kun efter skriftlig anmodning fra arbejdsgiver.

Fraværsmelding til skole: 300.- kr incl. moms
Ved udeblivelse uden afbud fra attester rekvireret af kommunen, forbeholder vi os ret til at sende regning til kommunen for den afsatte tid.

Attester til forsikringsselskaber og andre aktører

Attestation i forhold til sygemelding / varighedserklæring udfører vi på skriftlig opfordring fra arbejdsgiveren. Anmodningen herom stiles optimalt direkte til klinikken, og regningen sendes direkte til arbejdsgiveren sammen med attesten.

Attester til forsikringsselskaber afregnes per påbegyndt modul á 20 minutter. Attestarbejde udføres når patienten medbringer en skriftlig attestanmodning fra forsikringsselskab eller anden aktør.

Prisen per modul er 775.- kr incl. moms.

Ønsker forsikringsselskabet el anden aktør en fastprisaftale, så skal vedkommende straks kontakte klinikken, og indhente et skriftligt tilbud. Foreligger en sådant fastprisaftale ikke, så forudsætter Midtbylægerne, at der er tale om attestarbejde efter vedgået tid, til taksten 775.- kr pr 20. minutters tidsforbrug.

Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges et administrationsgebyr på 350.-  kr incl. moms samt et rykkergebyr på 100.- kr incl moms ved første rykker. Efterfølgende rykkere tillægges et gebyr på 100.- kr incl moms pr gang, ialt 2 gange. 

Aktindsigt

Du har mulighed for at få udleveret en udskrift af din journal, efter personlig anmodning herom. Første journaludskrift er gratis. Vi vil helst udlevere journalen elektronisk, så medbring venligst nyt usb-stik i original indpakning (aht. datasikkerhed).

Bemærk, at journalen er lægens arbejdsredskab, og at den indeholder lægefaglige termer. Du er velkommen til at aftale en konsultationstid, såfremt du skulle have spørgsmål til din journal.

Har du tidligere modtaget journalkopi, så er prisen ved fornyet henvendelse 15.- kr pr A4 side, maksimal pris er 200.- kr.

Gruppe 2 patienter

Telefon-konsultation 50 kr. incl moms

E-mail-konsultation 100 kr. incl moms

Konsultation ved læge eller personale 350 kr. incl moms

Sygebesøg 800 kr. incl moms

Laboratorie-ydelser

 • Blodprøve 115,-
 • INR 75,-
 • CRP (infektionsprøve) 75,-
 • Mononukleose (kyssesyge) 50,-
 • Blodsukkermåling 50,-
 • Halspodning (streptokokker, type A) 75,-
 • Urinundersøgelse (stix) 25,-
 • Urinmikroskopi 100,-
 • Urindyrkning 50,-
 • Urin til resistensundersøgelse 50,-
 • Hjertecardiogram (EKG) 100,-
 • Lungefunktionsundersøgelse 100,-
 • Sårbehandling 150,-
 • Hjemmeblodtryk, incl. lån af apparat 115,-   
 • Blodprocent (hæmoglobin) 50,-
 • Celleprøve-livmoderhals 50,-
 • Blæretømning via kateter 150,-