Corona Covid-19

Anmeldelse af Corona lidelse

Af Arbejdstilsynets hjemmeside fremgår følgende: "Hvis sygdomsramte ikke kan pege på smitterisiko ved én konkret hændelse eller påvirkning inden for 5 dage, men sygdomsramte derimod har været i kontakt med COVID-19 smittede personer – eller potentielt smittede personer – i en periode ud over 5 dage, vil arbejdsskademyndighederne skulle behandle anmeldelsen som en erhvervssygdomssag.
Som eksempel kan nævnes et tilfælde, hvor sygdomsramte arbejdede som sygeplejerske og deltog i en vagtordning med pleje af COVID-19 smittede patienter. Sygdomsramte havde haft daglig kontakt til COVID-19 smittede patienter i en periode på to måneder, da hun blev syg med COVID-19. Der havde ikke været én konkret hændelse, hvor sygeplejersken vidste eller troede, at hun var blevet smittet. En sådan sag behandles derfor som en erhvervssygdomssag."

Vi hjælper gerne med anmeldelse heraf, og det vil være en stor hjælp hvis du henter, udfylder og medbringer dette skema til konsultationen i klinikken.

 

Mere info om Corona COVID-19